Wiemy jak osłodzić Ci życie

pl en ru

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie akcjonariusze

 

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie akcjonariusze


Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Wezwanie akcjonariusze

 

 

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 

Spółka pod firmą Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) informuje, że jako podmiot, któremu zostało powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki wybrano Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

 

 

Informacja podmiotu, któremu zostało powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

29.05.2020

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Link do plikuOgłoszenie o dokonaniu wpisu w rejestrze KRS:

W dniu 26 lutego 2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu:

Wpisano adres strony internetowej: WWW.DIAMANT.PL.

Ogłoszenie w MSiG nr 44/2020 (5934) z 4 marca 2020 r., pozycja 100583 

Do góry

Menu