W zgodzie

ze środowiskiem

W naszych cukrowniach i na polach naszych plantatorów stosujemy innowacyjne rozwiązania minimalizujące negatywny, a zwiększające pozytywny wpływ na środowisko. Troskliwą opieką otaczamy powietrze, glebę i wodę, ograniczając zużycie paliwa, emisję CO2 i ścieków, a także nawożenie do niezbędnego minimum.

Uprawiamy z troską

W uprawie stosujemy certyfikowane przez renomowane laboratorium nasiona bez GMO.

Stawiamy na delikatną dla gleby uprawę pasową. Nasze maszyny za jednym przejazdem przygotowują glebę, sieją i nawożą. Uprawa pasowa to mniej spalin i erozji wietrznej oraz wodnej, a także lepsze wykorzystanie nawozów.
Ilość nawozu ograniczamy do minimum, by chronić organizmy pożyteczne i mikroflorę gleby. Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy premiować plantatorów dostarczających buraki z niską zawartością azotu α-aminowego.

Stale monitorujemy uprawy, by szybko wychwycić choroby lub szkodniki, a więc zminimalizować  zużycie środków ochrony roślin.
Nasze maszyny zbierają buraki z wyjątkową delikatnością, wstępnie je oczyszczając. Zebrane buraki trafiają do naszych cukrowni krótkimi trasami wyznaczanymi przez systemy GPS, emitując mniej spalin. Od 2003 roku średnia emisja CO2 związana z transportem buraków spadła o ponad 25%!

Wydobywamy bez marnowania

Dzięki optymalizacji uprawy, z tej samej powierzchni pozyskujemy dziś o 10% cukru więcej niż  w roku 2010. Wykorzystujemy każdą część buraka, przetwarzając go prawie w 100%, co czyni produkcję #LESSWASTE!

• Resztki organiczne i ziemia po oczyszczeniu i umyciu buraków wracają na pola lub służą do rekultywacji terenów.
• Wapno po oczyszczeniu soku wraca na pole jako nawóz.
• Melas z procesu krystalizacji i odwirowania cukru staje się paszą i surowcem do produkcji drożdży, alkoholu i innych produktów.
• Wysłodki to niezwykle cenny materiał paszowy.
• Liście zostawiamy na polu jako naturalne źródło składników pokarmowych.
• Stanowiącą aż 75% buraka wodę odzyskujemy i wykorzystujemy ponownie w procesie produkcyjnym. To tzw. zamknięte obiegi wodne.

Pakujemy z głową

Staramy się ograniczać zużycie plastiku, dlatego nasz cukier w większości pakujemy w opakowania papierowe. Aż 79% naszych opakowań detalicznych stanowią opakowania papierowe!

Inwestujemy w nowoczesne silosy i zbiorniki na cukier, dzięki którym sprzedajemy coraz więcej cukru luzem. Mniej opakowań to mniej odpadów. A skoro przy odpadach jesteśmy, to te trafiają do wyspecjalizowanych organizacji odzysku.

Działamy w społeczności lokalnej

Staramy się być dobrym i wspierającym sąsiadem. W ramach autorskiego programu grantowego DOBRE DZIAŁANIA przyznajemy granty w wysokości 3 000 złotych na lokalne inicjatywy dla ludzi i środowiska.
W 2021-2022 r. współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE, m.in. wspierając cele statutowe, pomagając w organizacji czasu małych podopiecznych.
Wspieramy imprezy sportowe, jak np. Maraton Warszawski, a także wyprawy trekkingowe. W ramach Związku Producentów cukru wraz z pozostałymi producentami cukru w Polsce prowadzimy kampanię "SŁODKA RÓWNOWAGA", która przybliża, czym jest cukier i zrównoważona dieta.

Mamy ambitne plany!

Gdy cukier jest już na półkach, w restauracjach, hotelach i fabrykach naszych klientów… my nie spoczywamy na laurach, lecz działamy dalej, bo nadal jest sporo do zrobienia.

Sukcesywnie zmniejszamy:

• zużycie energii,
• emisję zanieczyszczeń do atmosfery (dwutlenku węgla, tlenków siarki, azotu i pyłu),
• emisję hałasu,
• ilość wytwarzanych odpadów,
• zużycie wód gruntowych i powierzchniowych.

Masz plan? Między 2019 a 2035 rokiem zmniejszyć emisję CO2 aż o 60% i ograniczyć zużycie energii aż o 25%!